Soutěž

04.01.2019 - Nakupte v LÉKÁRNÁCH ipc za  1 000,-Kč a vyhrajte lázeňský pobyt s procedurami, jeden den v aquaparku nebo balíček produktů.

Soutěž

PRAVIDLA SOUTĚŽE O LÁZEŇSKÝ POBYT A DALŠÍ CENY s International Pharmaceutical Corporation, a.s.

 

Podrobná pravidla soutěže o lázeňský pobyt a další ceny.

 

Účelem těchto pravidel je stanovit úplná pravidla spotřebitelské soutěže o lázeňský pobyt a další ceny (dále jen jako „Soutěž")

 

1.       Pořadatel soutěže

 

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s., se sídlem Brněnská 315/4, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, IČ: 258 39 136, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp.zn. B 2397 (dále jen jako „pořadatel").

 

1.2. Pořadatel je provozovatelem, případně společností ovládající provozovatele nebo osobou v jiném právním vztahu k provozovateli lékáren uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen jako „Lékárny").

 

2.       Místo a doba konání soutěže

 

2.1. Soutěž probíhá na území České republiky, a to ve všech Lékárnách.

 

2.2. Soutěž probíhá v době od 21. 1. 2019 do 28. 2. 2019 (dále jen jako „soutěžní období").

 

3.       Podmínky účasti v soutěži

 

3.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která nejpozději ke dni vyplnění přihlašovacího formuláře dosáhla věku 18 let.

 

3.2. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k pořadateli, či ke kterékoli z Lékáren. Z účasti na soutěži jsou dále vyloučeny osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě.

 

3.3. V případě, že se některá z osob uvedených v čl. 3 odst. 2. těchto pravidel i přes zákaz uvedený v čl. 3.2. dostane do slosování a stane se výhercem soutěže, výhra se nepředá a o nepředanou výhru proběhne nové slosování.

 

3.4. Do soutěže se může přihlásit osoba uvedená v čl. 3. odst. 1. těchto pravidel, která provedla v jakékoli z Lékáren jednorázový nákup volně prodejných léčivých přípravků, doplňků stravy a dalšího, volně prodejného sortimentu lékáren, a to ve výši alespoň 1.000,- Kč.

3.5. Na základě jednoho nákupu produktů v souladu s ustanovením čl.  3. odst. 4. těchto pravidel dostane soutěžící soutěžní formulář, který je přílohou č. 2 těchto pravidel, a který bude po jeho vyplnění zařazen do slosování o soutěžní ceny.

 

3.6. Každá osoba je oprávněna vyplnit takové množství soutěžních formulářů, kolik provede v soutěžním období nákupů v souladu s ustanovením čl. 3. odst. 4. těchto pravidel.

 

 

4.       Vyhodnocení soutěže předání výher

 

4.1. Ve lhůtě 30 dnů po uplynutí soutěžního období pořadatel zajistí slosování všech řádně vyplněných formulářů zařazených do slosování, a to v sídle pořadatele. 

 

4.2. Ceny soutěže jsou následující:

a)       1. Cena -  lázeňský pobyt dle vlastního výběru výherce pro dvě osoby v hodnotě 8.000,- Kč.

b)      2. Cena - celodenní vstupné do aquaparku pro dvě osoby nebo rodinné vstupné, a to do jakéhokoli aquaparku v České republice dle výběru výherce v hodnotě 5.000,- Kč.

c)       3. Cena - poukaz na nákup produktů ze sortimentu Lékárny dle výběru výherce v hodnotě 3.000,- Kč.

 

4.3. Každá osoba může vyhrát pouze jednu výhru bez ohledu na počet soutěžních formulářů, které budou zařazeny do slosování. Vyhraje-li tatáž osoba více než jednu výhru, obdrží nejvyšší z výher a o nižší z výher se provede opakované slosování.

 

4.4. Pořadatel do 7 dnů od slosování kontaktuje výherce na kontakt uvedený v soutěžním formuláři. K převzetí ceny dojde na základě předchozí domluvy v Lékárně dle výběru výherce.

 

4.5. Výherce je povinen nejpozději do 30 dnů od převzetí výhry pořadateli oznámit svůj výběr a termín lázeňského pobytu, respektive výběr a termín vstupu do aquaparku. Pořadatel na základě výběru výherce uhradí jeho lázeňský pobyt, respektive vstupné do aquaparku.

 

4.6. Výherce je povinen vybrat termín lázeňského pobytu, respektive termín vstupu do aquaparku nejpozději ve lhůtě 1 roku od obdržení informace o výhře.

 

4.7. Výherce první ceny je oprávněn si ke svému lázeňskému pobytu přizvat jednu osobu dle vlastního výběru. Výherce bere na vědomí, že maximální možná cena pobytu hrazeného pořadatelem je 8.000,- Kč. V případě, že si výherce ke svému pobytu přizve další osobu, maximální možná cena pobytu hrazeného pořadatelem se tímto nezvyšuje.

 

4.8. Výherce třetí ceny je oprávněn poukaz na nákup produktů ze sortimentu Lékárny uplatnit pouze jednorázově, a to ve lhůtě 1 roku od převzetí výhry.

 

5.       Zpracování osobních údajů

 

5.1. Soutěžící přihlášením do soutěže a vyplněním soutěžního formuláře bere na vědomí zásady zpracování osobních údajů a ke zpracování osobních údajů pořadatelem tímto uděluje souhlas.

 

5.2. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 

5.3. Účelem zpracování osobních údajů je realizace soutěže, předání výher a marketingový zájem pořadatele.

 

5.4. Osobní údaje účastníků budou zpracovány po dobu 3 let od konce soutěžního období.

 

5.5. Soutěžící bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem, a v případě, že Lékárna, ve které došlo k vyplnění přihlášky je jiným subjektem než pořadatel, budou osobní údaje zpracovávány současně pořadatelem a příslušnou Lékárnou.

 

5.6. Soutěžící bere na vědomí a uděluje souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, město bydliště a fotografie z předání výhry byly použity k marketingovým účelům pořadatele, a to konkrétně zveřejněny na webových stránkách pořadatele, a dále na sociálních sítích pořadatele, jmenovitě na facebookových stránkách a instagramovém profilu pořadatele.

 

5.7. Soutěžící uděluje souhlas k tomu, aby mu pořadatel na e-mailovou adresu a/nebo na telefonní číslo uvedené v soutěžním formuláři zasílal obchodní sdělení.

 

5.8. Více informací o zpracování osobních údajů a o právech soutěžícího v souvislosti s ochranou osobních údajů nalezne zájemce v obchodních podmínkách pořadatele na adrese: https://www.lekarny-ipc.cz/obchodni-podminky#7

 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam zúčastněných lékáren

Ke stažení

Seznam lékáren v soutěži

 
 

ARCHIV AKTUALIT

Komplexní služby pro zdravotnictví

Společnost International Pharmaceutical Corporation, a.s. byla fakticky založena v roce 1999. Navazuje však na činnost, která odstartovala roku 1993, kdy byly zakládány první lékárny celého řetězce a postupně byly rozvíjeny aktivity v oblasti zdravotnického zásobovaní, marketingu a komplexních služeb pro zdravotnická zařízení.

Napište nám Česky English

Aktuality

29.04.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
28.02.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc s platností od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc.
více »
07.01.2019

Nový akční leták v LÉKÁRNÁCH ipc

Připravili jsme pro Vás novou nabídku produktů za atraktivní ceny v LÉKÁRNÁCH ipc Bulut Akacan


Více novinek »